DỊCH VỤ BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 200,000đ
Hệ số:

Chú ý: Anh em dùng bản gốc của game để giao dịch !

Hệ thống bán vàng Tự Động

  • Giá vàng (x3000) 10k nhận ngay 30 triệu vàng.
  • Sau khi đặt mua ở web vui lòng qua vị trí giao dịch hiển thị ở dưới để nhận vàng
  • Kiểm tra lịch sử mua ở : DỊCH VỤ ĐÃ MUA
  • Không dùng các phiên bản hack, MOD để tránh gặp phải lỗi giao dịch !

Mô tả

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 adakk1s Vách Núi Kakarot 2 ONLINE
2 adakk2s Vách Núi Kakarot 40 OFFLINE
3 adakk3s Vách Núi Kakarot 40 OFFLINE
4 adakk4s Vách Núi Kakarot 0 ONLINE
5 adakk5s Vách Núi Kakarot 40 ONLINE
6 adakk6s Vách Núi Kakarot 40 ONLINE
7 adakk7s Vách Núi Kakarot 1 ONLINE